ข่าวเกมส์ – เกม Dora The Inside Story – Hidden Object Game [Download]

เกมวิดีโอได้กลายเป็นเป็นความชวนสู้และความตรึงใจทวีคูณในระยะหลายปีที่ผ่านมา The Inside Story – Hidden Object Game [Download] เกมออนไลน์ฟรีเล่นตอนนี้ ผู้เล่นบางท่านกลายเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงด้วยเกมที่นำพวกเขาเข้าพร้อมกัน
เกม Dora free games online for kids
ความเรียบง่ายนี้เป็นกรอบความคิดที่น่าสนใจซึ่งเกือบจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเหตุผลที่เกมย้อนยุคเช่น Shovel Knight และ Axiom Verge กำลังได้ค่านิยมในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่ว่าวัสดุอุปกรณ์ชนิดใดที่เขาทั้งหลายกำลังเล่นเกมอยู่

สูตรเกม free games to play The Inside Story – Hidden Object Game [Download]

เกมฟรีและสนุก online racing games เกมเย็นฟรี เกมช่วยชักชวนเรื่องการทำความเข้าใจให้กับเด็ก ๆ ในรูปร่างที่ม่วนเนื่องจากไม่ถมึงทึง เยาวชนจำนวนมากโปรดปรานเล่นเกม PC นักเล่นเกมแห่เข้าสู่ซีรีส์ Souls ได้ตื่นเต้นเร้าใจในการเล่นเกมที่ท้าทายพวกเขาและไม่ยอมจับมือ

สนุกเกมอินเทอร์เน็ต game of games The Inside Story – Hidden Object Game [Download] เกมเว็บไซต์สนุก

ในพีซีประสกสามารถเล่นเกมได้หลายประเภท มีเกมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่มีการโฆษณาชวนเชื่อและมีการแสดงให้เห็นเหล่านี้ออกมา เกม moi all free games to play เกมเสริมความแน่วแน่ช่วยให้ร่างกายมีแบบและมีเดชในการออกกำลังกาย ไม่เพียง แต่เกมนี้ยังเสียงขึ้นกล้ามเนื้อรวมทั้งสร้างเสริมกระดูกของร่างกายของพวกเขา The Inside Story – Hidden Object Game [Download] ไม่ใช่ว่าฉันรังเกียจเครื่องเล่นเกม แต่ฉันหลงใหลเกมพีซีมากกว่า การละเมิดลิขสิทธิ์ของเกม


The Inside Story – Hidden Object Game [Download] Description

People in search of a challenging hidden object game that features spectacular graphics and delivers hour after hour of fun, no longer have to wait.PlayHOG presents The Inside Story, a Hidden Object Game where we have carefully hidden 40 objects per level in a total of 10 levels to give you 400 objects to find. Each level features 10 distinct achievements to unlock (100 in total for the app), and 40 meticulously well-hidden objects to find (400 in total for the app).In addition to the aforementioned spectacular graphics – which are richly detailed, stunningly realistic and crafted in vibrant colors – our games have been designed with a number of special features that hidden object game addicts will truly appreciate, including:• 10 Fun Levels• 40 Objects Per Level• 400 Hidden Objects to Find• 100 Achievements to Unlock and Stars to Earn• A handy hint feature that even the most experienced gamer will find invaluable from time to time• An excellent help screen that lays out the achievements and other level details• A level map that remembers progress and high scores• The ability to earn stars by completing achievements• Great sound effects that can be toggled on/off (perfect for late-night sessions, on a flight, etc.)We do not bore users with pointless stories that distract them from the goal of unlocking achievements and finding hidden objects and of course, we don’t force users to make in-app purchases in order to keep playing.Our Hidden Object Games are difficult, challenging and therefore more suitable for adults, however we are extremely careful about the type of objects and props that we use. Everything is child-friendly, and users never have to worry about their children accidentally stumbling across the app and encountering something age-inappropriate.

About

Categories: บทความ